Huid zo duur mogelijk verkopen

Ingediend door beheer op ma, 03/21/2022 - 21:27

Huid zo duur mogelijk verkopen

Hoe presteert ons 1e achttal in regionale competitie?

 

In de Hoofdklasse B van de “SOS-competitie”, ontving ons 1e achttal in de immer gezellige speelzaal van het Dorpshuis in Tricht het eerste team van Oud-Zuylen uit Utrecht. De naam Oud-Zuylen verraadt een rijke traditie, die moeilijk lijkt te rijmen met hun slogan dat zij de jongste schaakvereniging zijn van Nederland. Wellicht heeft de samenwerking/fusie met De Rode Loper, daaraan bijgedragen. Hoe dan ook, had Oud Zuylen een honderd procent score gehaald uit 3 wedstrijden en daarmee misschien wel een te sterke tegenstander voor ons geplaagde team, dat na vijf nederlagen in successie de Rode Lantaarn draagt. De indeling van ons 1e achttal in de Hoofdklasse werd, als te zwaar ingeschat. Dreigt dit bewaarheid te worden?

Er is altijd hoop. Wie weet. Misschien lag er een eerste zege in het verschiet. Teamcaptain Aat Liebroer sprak een bemoedigend woordje in zijn welkom en beloofde dat Rivierenland 1 zijn huid zo duur mogelijk zou verkopen. Helaas bleek even later dat ons 3e bord onbezet bleef, hetgeen voordat de strijd op de andere borden ontbrandde al een verliespartij opleverde (0-1)

Op bord 1 sloeg bij Berend Eikenboom de vlam snel in de pan. Met Zwart In een curieuze opening kwam zijn d-pion al na enkele zetten tot stilstand op a2. Om vanaf daar te zien hoe Berends onontwikkelde koningsvleugel (loper die vast zat op f8) door wit in de tang werd genomen. Er werd op het scherpst van de snede gespeeld en in een onoverzichtelijke situatie zag wit af van mogelijke damewinst omdat Berend dan een gigantische tegenaanval zou krijgen. In plaats daarvan kwam er een grote stukkenruil en werd binnen 20 zetten remise overeengekomen. (0,5-1,5)

Mono Garcia met Zwart kwam op bord 5 gewoontegetouw snel spelend, origineel en sterk uit de startblokken met iets dat op een Koningsaanval ging lijken. Na het dreigende 14 …Pg6, verlegde hij zijn spel naar de Damevleugel en het centrum, om daar de vijandelijke pion op d4 op de korrel te nemen. Op het eerste gezicht leek het slaan van die pion met zijn paard door “Röntgendekking” mogelijk, maar in de praktijk openden allerlei lijnen en diagonalen en kwamen onder meer beide Dames in te staan. De complicaties leidden tot de winst van de kleine kwaliteit door Mono. Zijn tegenstander posteerde zijn twee torens echter kundig op de 2e en 3e rij, zodat er geen doorkomen aan was. (1-2)

Op bord 8 met Wit kwam André van der Aart snel tot een Dameruil op b3, hetgeen hem een dubbele b-pion opleverde en zij tegenstander een sterk veld voor paard en daarna loper op b4. Met het optrekken van zijn pionnen zette hij zijn tegenstander onder druk, maar deze aanval sloeg niet door. André moest toestaan dat de tegenstander zijn torens verdubbelde op de c-lijn en André’s stelling binnenviel. Toren-afruil op c1 bleek fataal, want met een slim tussenschaakje kon zijn opponent  materiaal buitmaken en werd het pleit beslecht. (1-3)

Mikel Kroon koos met Zwart op bord 7 voor een aanvalsgerichte opstelling. In een eerst gelijk opgaande strijd, wist hij een pion te ontfutselen en kwamen er ongelijke lopers op het bord, waarbij die van zijn tegenstander uitermate slecht was, maar alles nog wel binnen de remisemarge leek. Mikel wist het spel een beslissende wending te geven. Door de kracht van zijn loper en de samenwerking met de overgebleven toren kon Mikel een mataanval lanceren, die dodelijk was. (2-3)

Op bord 2 speelde Aat Liefbroer met Wit een gedegen partij met rustige opbouw, waarbij zijn tegenstander eveneens behoedzaam voor een vesting met een Slavische opstelling koos. Aat had ruimtevoordeel. De strijd om het veld d4 bleef onbeslist. Aat probeerde aanvalskansen op de damevleugel te creëren, door zijn pionnen  (vier-op-een-rij) op te schuiven. Meer dan een gelijkspel tegen een sterke tegenstander zat er echter niet in. (2,5 -3,5)

Alles hing nu af van Hans de Rooij en Wim Kruimer. Hans had goede winstkansen. Maar Wim -op bord 4 met wit- had ondanks het beproefde recept in de opening averij opgelopen. Na voortdurende manoeuvres, afruil en druk via b en a-lijn, moest zijn dame het hazenpad kiezen en maakte zijn opponent een pion buit. Wim verkocht zijn huid duur, vocht lang tegen het onvermijdelijke. Toen hij nog een pion verloor streek hij weldra de vlag. (2,5 -4,5)

Hans de Rooij -op bord 6 met wit- bleef in de opening op bekend terrein en zag kans om al zijn lichte stukken en Dame op de vijandelijke koningstelling te richten. De aanvalskansen slonken. Rond de 30e zet leidde een algehele afwikkeling tot een loperpaar voor Hans. Hij kon binnen dringen met zijn toren op de 6e rij en won een pion. Wellicht lag ook een tweede pion in het verschiet, waarna zijn pionnenovermacht op de Koningsvleugel eenvoudig de winst leek te garanderen. Hans koos voor een andere aanpak door met al zijn stukken de zwarte koning van nabij te belagen. Zwart wist echter met goed spel Hans zijn stukken op te jagen, waarbij Hans moest toestaan dat zijn pion voorsprong veranderde in een pion achter. In tijdnood kon het alle kanten opgaan, doorzag zwart een mat-web. Uiteindelijk verdwenen alle pionnen van het bord en eindigde het in een technische remise. (3-5)

Jammer dat we deze sterke tegenstander één winstpartij tekort kwamen. Over de gehele linie werd door Rivierenland goed partij gegeven. Dat geeft hoop, voor de volgende keer. Als het lot ons goed gezind is.

17 maart 2022, Arian van Weerden